Säkerhetsutbildningar

i både Sverige och Danmark

Vi har utbildningar som skapar en trygg arbetsplats. 

Säkerhetsutbildningar

Vi har säkerhetsutbildningar i både Sverige och Danmark

Vi på Truck & Säkerhet AB kan med stolthet meddela att vi fått fantastiskt goda referenser av 1000- tals nöjda elever. Både företag, kommuner, landsting, försvaret, polisen så som privatpersoner. Vi försöker vara marknadens mest lyhörda och flexibla leverantör inom personalutbildning. Vi har ett gediget program, med goda referenser och många års erfarenhet i branschen. Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och förutsättningar. Vi vill gärna hjälpa till att utbilda er personal.

 

Tveka inte, ring idag för offert!

Lars Hamnert 070-798 57 86

Liftutbildning

Vi skräddarsyr givetvis kurser utefter våra kunders önskemål, tveka inte att höra av er om datum.

Pris
2200kr per deltagare. (moms tillkommer)

Tid
1 dag

Kursbeskrivning
Liftutbildning vänder sig till alla som använder liftar i sitt arbete.Kursen ger goda produktkunskaper om olika typer av liftar och deras användningsområden.
Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LLP) och följer den internationella standarden SS-ISO 18878:2004, en garanti för en kvalitativ utbildning av användare på mobila arbetsplattformar. Efter godkända prov erhålls Liftutbildningsrådets utbildningsbevis.

Kursmål
Efter genomförd utbildning skall deltagarna förstå:
• Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller för hantering av liftar.
• Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
• Olika typer av liftar
• Olika arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben mm.
• Säker arbetsmiljö vid arbete med lift
• Riskbedömningar (markförhållanden, trafik, väder och vind etc.)

Kursen avslutas med Praktiska övningar innan kunskapstest

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som använder liftar i arbetet, även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt liftar

 

Traversutbildning

Vi skräddarsyr givetvis kurser utefter våra kunders önskemål, tveka inte att höra av er om datum.

Pris
2200kr per deltagare. (moms tillkommer)

Tid
1 dag

Kursbeskrivning
Traversutbildning för att på ett säkert sätt kunna hantera en lyftanordning/Travers. Många olyckor med traverser beror på okunskap.Följande gås igenom på kursen:
• Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
• Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
• Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
• Olika typer av lyftredskap
• Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
• Manövrera maskinen med hjälp av signalman
• Planering och genomförande av lyft med travers
• Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
• Risker

Kursmål
Att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen genom en säker hantering av tungt gods.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar traverskran, pelarlift eller telfer, oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Fallskyddsutbildning

Vi skräddarsyr givetvis kurser utefter våra kunders önskemål, tveka inte att höra av er om datum.

Pris
2200kr per deltagare. (moms tillkommer)

Tid
1 dag

Kursbeskrivning
Alla anställda som arbetar på höjd, måste ha tillräckliga kunskaper om hur och vilken typ av utrustning som ska användas.

Fallskydd skall användas:
• När fallhöjden överstiger 2 meter (AFS 1999:3)
• När riskanalysen påvisar att så behövs oavsett höjden.
””Arbetsgivare som har för avsikt att låta utföra tillfälligt arbete på nivåer över mark- eller golvplan måste välja arbetsutrustning som ger ett tillräckligt skydd mot risken för fall från höjd””
-Europeiska direktivet 2001/45/ECKursen ger goda produktkunskaper om olika typer av liftar och deras användningsområden.

Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LLP) och följer den internationella standarden SS-ISO 18878:2004, en garanti för en kvalitativ utbildning av användare på mobila arbetsplattformar. Efter godkända prov erhålls Liftutbildningsrådets utbildningsbevis.

Kursmål
Ökad förståelse för när och hur ett personligt fallskydd skall användas, och vikten av att använda det på rätt sätt.

Målgrupp
Alla anställda som arbetar från höjd där fallhöjden överstiger 2 meter (AFS 1999:3)

Säkra lyft

Vi skräddarsyr givetvis kurser utefter våra kunders önskemål, tveka inte att höra av er om datum

Pris
1700kr per deltagare. (moms tillkommer)

Tid
1 dag

Kursbeskrivning
Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap.Följande gås igenom vid kurstillfället:
• Lagar, föreskrifter och förordningar
• Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
• Vad är ett lyftredskap?
• Olika typer av lyftredskap
• Hur man skall agera som signalman
• Lastkoppling, redskap och vinklar
• Planering vid lyft
• Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
• Risker

Kursmål
Att ge deltagaren en ökad förståelse i vilket ansvar man har som lastkopplare.

Målgrupp
Alla som kopplar last i arbetslivet.

 

HLR-utbildning

Nytt för i år är att vi håller HLR utbilning i: hjärt- och lungräddning, hjärtstopp och användning av hjärt- och lungmaskin.

Pris
900kr per deltagare. (moms tillkommer)

Arbete på väg steg 3.0

Vi skräddarsyr givetvis kurser utefter våra kunders önskemål, tveka inte att höra av er om datum.

Pris
Be om offert. (moms tillkommer)

Tid
2 dagar. 08:00 – 16:00

Kursbeskrivning
Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag.

 

Heta arbeten

Vi skräddarsyr givetvis kurser utefter våra kunders önskemål, tveka inte att höra av er om datum.

Pris
Be om offert. (moms tillkommer)

Tid
1 dag. 08:00 – 16:00

Kursbeskrivning
Alla företag som utför eller får utfört arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, är skyldiga att följa Svenska Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagens säkerhetsregler vid Heta Arbeten®.

 

Ställning 2-9m

Vi skräddarsyr givetvis kurser utefter våra kunders önskemål, tveka inte att höra av er om datum.

Pris
Be om offert. (moms tillkommer)

Tid
1 dag. 07:45 – 16:00

Kursbeskrivning
Kursen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:4) om dokumenterad utbildning för personal som bygger, nedmonterar, ändra, övervakar eller leder ställningsarbete 2-9 meter.

 

Brandfarliga arbeten

Vi skräddarsyr givetvis kurser utefter våra kunders önskemål, tveka inte att höra av er om datum.

Pris
Be om offert. (moms tillkommer)

Tid
1 dag. 07:00 – 15:00

Kursbeskrivning
Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå på tillfälliga arbetsplatser. 

 

Skyddsombudsutbildning

Vi skräddarsyr givetvis kurser utefter våra kunders önskemål, tveka inte att höra av er om datum.

Pris
Be om offert. (moms tillkommer)

Tid
1 dag. 08:00 – 17:00

Kursbeskrivning

BasP/BasU

Vi skräddarsyr givetvis kurser utefter våra kunders önskemål, tveka inte att höra av er om datum.

Pris
Be om offert. (moms tillkommer)

Tid
1 dag. 08:00 – 16:30

Kursbeskrivning
Byggherren har arbetsmiljöansvar, det utökade ansvaret inom byggbranschen är unikt. 

Till sin hjälp ska byggherren utse kompetenta BAS P/U som samordnar det gemensamma arbetsmiljöarbetet genom hela byggprocessen.

Utbildning lönar sig

Anmäl dig redan idag. Första steget till en säkrare arbetsplats är en utbildning hos oss.

Lars: 070- 798 57 86 
info@truckochsakerhet.se

 

Vi utför truckutbildningar i både Sverige och Danmark