Våra utbildningar

Vi utför utbildningar i både Sverige och Danmark

Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och förutsättningar. 

Truckutbildningar

Vi utför truckutbildningar i både Sverige och Danmark

Vi på Truck & Säkerhet AB kan med stolthet meddela att vi fått fantastiskt goda referenser av 1000- tals nöjda elever. Både företag, kommuner, landsting, försvaret, polisen så som privatpersoner. Vi försöker vara marknadens mest lyhörda och flexibla leverantör inom personalutbildning. Vi har ett gediget program, med goda referenser och många års erfarenhet i branschen. Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och förutsättningar. Vi vill gärna hjälpa till att utbilda er personal.

 

Tveka inte, ring idag för offert!

Pontus Hamnert 070-843 24 39
Lars Hamnert 070-798 57 86

 

Våra program:

 • Truck, A B C D i enlighet med TLP 10
 • Mobila Plattformar, sax och bomlift
 • Säkra Lyft
 • Travers
 • Arbete på hög höjd med sele
 • ADR 1:3

 

Truckförarutbildning / Truckkort A-B-C-D (TLP10)

Användning av truckar, AFS 2006:5, ställer krav på att en truck bara får användas av personer som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen har tillräcklig kunskap för att använda truck i arbetet. Arbetsgivaren ska också ge ett skriftligt tillstånd att få köra truck på arbetsplatsen, ett körtillstånd skall utfärdas och dokumenteras

Företaget har instruktör som tecknat avtal med TYA om truck-/maskinförarutbildning. Vi följer Truckläroplan 10 (TLP10).
Efter genomförd utbildning, med godkänt resultat i teoretiskt och praktiskt prov erhåller eleven ett förarintyg och truckkort.
Vi är väldigt måna om att ni som kund skall vara i fokus. Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och förkunskaper då vi vet vilken kostnad det medför att skicka iväg personal på utbildning, i form av avbrott i produktionen. Ni har möjlighet att få utbildningen genomförd hos er, eller i våra lokaler.

Kursens längd 1-5 dagar, beroende på elevens tidigare erfarenhet.
Kursmaterial finns på Engelska, Polska, Arabiska och Svenska.

TLP 10-kursplanen rekommenderas av Arbetsmiljöverket.

Kursen anpassas efter elevernas förkunskaper, kurslängden är mellan 8-40h.
TLP 10-tbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

 • Gällande säkerhetsbestämmelser
 • Gällande trafiklagar och bestämmelser
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • De vanligaste trucktyper och dess manövrering
 • Hantering av hälso- och miljöfarligt gods
 • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Metoder för materialhantering med truck

Bild på de olika trucktyperna nedan:

Mobila arbetsplattformar, sax & bomlift

Enligt SS-ISO 18878:2004 samt Liftläroplanen (LLP)
Mobila arbetsplattformar (skylift, saxlift).
Vi lägger fokus på säkerheten, för att skapa en säker arbetsmiljö.

Kursinnehåll:

 • Genomgång av förarkrav
 • Besiktning
 • Instruktioner
 • Trafiklagstiftningen
 • Daglig tillsyn av plattform
 • Praktiska övningar
 • Säkerhetsutrustning

Utbildningen pågår 1 dag. Genomförs hos dig som kund eller i våra lokaler.

 

Traversutbildningar

Kursinnehåll:

 • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
 • Olika typer av lyftredskap
 • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
 • Manövrera maskinen med hjälp av signalman
 • Planering och genomförande av lyft med travers
 • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
 • Risker

Fallskyddsutbildningar

Om du i din arbetssituation befinner dig i en fallrisks på minst två meter över/under marknivå kräver arbetsmiljölagen, att du som arbetstagare använder dig av skyddsutrustning mot fall.

I denna fallskyddsutbildning lär du dig att:

 • Arbeta effektivt
 • Lita på din fallskyddsutrustning
 • Se dess egenskaper i nödställda situationer
 • Praktiska övningar

ADR-hantering av farligt gods

Enligt MSBFS 2009:2, kap 1.3
Truckförare som hanterar farligt gods skall vara utbildade enligt lag (2006:263). Truck & Säkerhet AB anordnar utbildning i ADR – hantering av farligt gods.
Syftet är att få deltagaren medveten om säker hantering, hur du skall agera i händelse av olycka. Kursdeltagaren informeras om bestämmelser för andra typer av transportslag. Utbildningen följer Räddningsverkets krav och anvisningar, samt fyller kravet på miljösäkring.
Utbildningen pågår 1 dag.

Utbildning lönar sig

Anmäl dig redan idag. Första steget till en säkrare arbetsplats är en utbildning hos oss.

Lars: 070- 798 57 86 
info@truckochsakerhet.se

 

Vi utför truckutbildningar i både Sverige och Danmark