Inom kort kommer vi hålla utbildningar i Malmö, Tranås och Nässjö

Alla är välkomna, privatperson som företag, ensam som i grupp. Vi håller utbildningar på engelska vid behov.